Application Software Engineering Technology Center (ASETeC)

The Application Software Engineering Technology Center of Nanjing University was established in 2011. The predecessor was the Information Technology Research Group of Nanjing University Court, which was founded by Professor Luo Bin. The center has been engaged in court information technology research and development for a long time, and has accumulated rich software intellectual property rights and court industry software research and development results and experience. It has become a software research and development force with distinctive college characteristics. It has been active in the national court information industry for a long time and has received the attention and recognition of the Supreme People's Court. Relying on Software Institute, Nanjing University, our team has insisted on combining teaching, research and engineering practice for many years. Now it has formed a research and development team composed of teachers, doctoral and graduate students and external high-level software R&D engineers. We have independently developed more than 100 court business software products, published more than 50 patents and more than 100 research papers.

Research Directions
 • Evidence Chain Modeling and Visualization
 • Evaluation of Reasoning in Judgment Document
 • Text Mining and NLP Applications based on Judicial Documents
 • Software Engineering, Business Process Management, and Cloud Computing
 • Research Group Members
  Leader

  Bin Luo

  Ph.D. Professor


  Faculty

  Chuanyi Li

  Ph.D. Research Assistant


  Ph.D. Students

  Jupeng Hu

  2016

  Feifei Zhang

  2016,M&D

  Li Kong

  2016,M&D

  Yi Feng

  2017,M&D

  Wentao Zou

  2018,M&D

  Feifei Niu

  2018,M&D

  Yu Liang

  2018

  Yuan Zhang

  2019

  Ze Tang

  2020

  Kuo Chi

  2020


  M.Sc. Students

  Simeng Zhao

  2017,字节头条

  Linxia Yao

  2017,华为

  Zhongyue Li

  2017,华为

  Cui Yang

  2017

  Yu Sheng

  2017,腾讯

  Xiaosong Zhou

  2018

  Lingwei Pan

  2018

  Hao Yuan

  2018

  Yiyang Zhao

  2018

  Heng Liu

  2019

  Yunyun Huang

  2019

  Yuxiang Liu

  2019

  Tianyu Hui

  2019

  Peng Tang

  2019

  Master of Engineering (Under Chuanyi Li's supervision)
  2019

  Chen Zhang

  (腾讯)

  Wenkun Zhu

  (阿里-实习)

  Wei Chen

  (华为)

  Xiao Yang

  (字节跳动)

  Dingyi Fang

  Jiarui Xu

  Long Cheng

  (携程)

  Shujun Dong

  (华为实习)

  Enqi Zhang

  Pei Yao

  Zikui Wang

  (腾讯)

  Yirong Cui

  (美团)


  2020

  Peng Cheng,程鹏

  Kun Cheng,程琨

  Jiachao Cai,蔡佳超

  Kelei Chen,陈克磊

  Yao Dong,董耀

  Guangyu Fu,伏广宇

  Qinyang He,何沁洋

  Dongdong Huang,黄冬冬

  Pinchao Li,李品超

  Dan Sheng,沈丹

  Shuangyi Sheng,沈双怡

  Yunfan Tang,汤云凡

  Shuhan Wang,王淑涵

  Yue Wang,王玥

  Xiao Xiang,向枭

  Yan Yao,姚艳

  Zixuan Ye,叶子璇

  Siyuan Zhu,朱思源

  Xiaoyu Wu,吴笑雨

  Gaolong Ge,葛高龙

  Full List